Presentació

1. Què és LABO?

  • LABO és un projecte  obert a totes les biblioteques que vulguin participar  col.laborar. 
  • LABO és un espai de trobada i d’intercanvi de bones pràctiques
  • LABO és un projecte col.laboratiu obert a tothom

2. Gènesis del LABO 

  • Durant l’any 2013 i 2014 es va crear un grup de treball per analitzar i elaborar una sèrie de propostes de millora dels serveis de les biblioteques públiques en vers els estudiants universitaris, també per apropar les biblioteques científiques i tècniques universitàries a les necessitats dels usuaris habituals de les biblioteques públiques. Apropar la ciència als ciutadans.
  • Les tasques del grup de treball van anar més enllà i es va analitzar especialment els canvis actuals i futurs dels serveis i instal·lacions bibliotecàries, el desenvolupament de la informació digital, els canvis produïts per les TIC i Internet, les noves formes de creació de continguts i la necessària millora de les organitzacions per donar resposta a aquest reptes actuals i futurs.
  • A més la crisi econòmica està afectant d’una manera especial i preocupant les biblioteques publiques i universitàries. Les retallades econòmiques dels seus pressupostos, que en alguns casos arriba fins el 50%, està perjudicant la qualitat dels seus serveis i col·leccions bibliogràfiques documentals.
  • Davant aquests factors és més necessari encara la col·laboració i el treballar conjunt en projectes que ens permetin mantenir i millorar els serveis bibliotecaris amb els recursos disponibles.
  • “LABO. Laboratoris d’Aprenentatge de biblioteques obertes” va en aquesta direcció. LABO vol ser un espai obert de col·laboració entre biblioteques públiques i universitàries. LABO comença amb una sèrie d’actuacions i propostes a realitzar en els propers anys.

3. Acord institucional de LABO [PDF]


 Més informació i com participar: labobiblios@gencat.cat