Línies de treball

2015-2016

1. Espais LABO a les biblioteques

Crear espais LABO a les biblioteques públiques i universitàries amb equipaments TIC i accés a Internet per tal que els estudiants universitaris i altres professionals puguin desenvolupar col·laborativament diferents projectes TIC, treballs acadèmics, noves aplicacions, com per exemple programaris de tecnologies mòbils, edició i creació de nous continguts, etc. Els espais LABO han de permetre el treball col·laboratiu entre els usuaris de les biblioteques.

2. Sales d’estudi i treball en grup

Potenciar l’oferta anual de sales d’estudi i treball en grup de les biblioteques públiques als estudiants universitaris, especialment en períodes d’exàmens.

3. Formació en les TIC i CODECLUBCAT

Potenciar les biblioteques públiques com a centres amb continguts i serveis d’estudi i de recerca dels usuaris. Els estudiants universitaris també són un col·lectiu de ciutadans clau per la formació sobre les TIC en les biblioteques públiques, potenciant, per exemple projectes com CODECLUBCAT.

4.  Préstec de llibres i documents

Crear un servei de préstec comú entre les biblioteques universitàries i les biblioteques públiques per tal de facilitar l’accés als documents de la forma més àgil possible.

5. Clubs de lectura

Estendre i fer difusió als estudiants universitaris dels diferents projectes de clubs de lectura virtual i presencial de les biblioteques públiques per fomentar la lectura en els àmbits de literatura, aprenentatge d’idiomes, viatges, etc.

6.  Llibres científics i culturals

Potenciar les col·leccions documentals científiques a les biblioteques púbiques i crear, facilitar i intercanviar col·leccions culturals a les biblioteques universitàries.

7. Creativitat i innovació

Dinamitzar, mitjançant actuacions i projectes la creativitat, el potencial d’innovació i creació dels usuaris de les biblioteques publiques i universitàries.

8. Millora de la gestió

Desenvolupar i compartir solucions TIC de les biblioteques, bones pràctiques per a la millora de la gestió així com projectes relacionats amb els sistemes d’informació de les biblioteques publiques i universitàries.

9. Coneixement i estratègies de futur

Potenciar anualment actuacions conjuntes de formació dels professionals de les biblioteques públiques i universitàries per tal augmentar les capacitats personals y construir estratègies conjuntes de futur.


 Més informació i com participar: labobiblios@gencat.cat