Sobre LABO

LABO. Laboratoris d’Aprenentatge de biblioteques obertes Projecte transversal de col·laboració de Biblioteques públiques i Biblioteques universitàries de Catalunya

LABO és un projecte obert a totes les biblioteques que vulguin participar col.laborar.
LABO és un espai de trobada i d’intercanvi de bones pràctiques
LABO és un projecte col.laboratiu obert a tothom

Generalitat de Catalunya. Deartament de Cultura
Servei de Biblioteques. Generalitat de Catalunya
Biblioteca de la Universitat de Girona
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la Universitat Politècnica de Catalunya
Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya